Kursy mindfulness

Kurs MBSR został opracowany przez profesora Jona Kabata-Zinna w latach 70-tych.
Łączy naukę ze świecką formą medytacji.

MBSR jako droga

Pozwala zwiększyć odporność i elastyczność psychiczną. Uczy, jak świadomie zarządzać swoimi zasobami w sytuacjach kryzysowych. Poznając działanie mechanizmów psychologicznych, które nami kierują, lepiej rozumiemy sposób, w jaki sobie z nimi radzimy.

Autopilot czy świadomy wybór?

Dowiadujesz się o swoich nawykach, możesz świadomie dokonać wyboru względem tego, co chcesz zmienić. Jesteś bliżej siebie i masz wpływ na swoje życie. Zaczynasz rozumieć siebie. 

Szlak możliwości 

MBSR jest odpowiedzią na to, jak skutecznie przekształcić cierpienie w spokój ducha. Za sprawą praktyki uważności masz możliwość poznania nici zależności między twoją reakcją na sytuacje a poziomem stresu w organizmie. Możesz dzięki temu wpuścić nieco więcej lekkości do własnego życia.

Czym nie jest MBSR?

Nie jest terapią!

Opinia

Tak o kursie piszą uczestnicy:

„…praktyka uważności była dla mnie podróżą do zrozumienia, że praktyka medytacyjna wcale nie musi być książkowa w rozumieniu „idealna”, że jest ona słuchaniem siebie i swoich potrzeb. Dała mi możliwość medytowania w inny sposób niż próbowałam to robić dotychczas kiedy oczekiwałam stanów jakiegoś bliżej nieokreślonego spokoju.”…praktyka uważności była dla mnie podróżą do zrozumienia, że praktyka medytacyjna wcale nie musi być książkowa w rozumieniu „idealna”, że jest ona słuchaniem siebie i swoich potrzeb. Dała mi możliwość medytowania w inny sposób niż próbowałam to robić dotychczas kiedy oczekiwałam stanów jakiegoś bliżej nieokreślonego spokoju.”

„…Kurs MBSR otworzył mi oczy na to, ze zawsze mam wybór, jaka postawę przyjmę wobec danej sytuacji, że mogę mieć kontrole nad stresem, poprzez zadawanie sobie pytań m. in. dokąd mnie ta sytuacja prowadzi i czy mam na nią jakikolwiek wpływ.”

„…Dzięki kursowi MBSR zaczęłam zwracać uwagę jak bardzo potrafię wpłynąć na swój stan emocjonalny poprzez świadome oddychanie.”

„Poleciłbym kurs ze względu na jego prostotę przekazu, a jednocześnie głębię treści, na konieczność zastanawiania sie nad zadawanymi pytaniami… …rekomenduję kurs u Sylwii ponieważ sposób w jaki prowadzi zajęcia jest jej. jest taki jak ona czuje, nie jest schematyczny. Sylwia pokazała mi że każdy może jeśli tylko chce, że każdy może mieć swój własny sposób na praktykę uważności.”

Zapraszam na

Kursy mindfulness

MBSR mindfulness-based stress reduction