Praktyki medytacyjne

Bądź i oddychaj – początek

Medytacja mindfulness to świadoma obecność w bieżącej chwili z tym wszystkim, co przychodzi z twojego wnętrza i z zewnętrznego świata.  Medytacja to spotkanie ze sobą w prawdzie.

Zapytasz mnie być może: „I to wystarczy? Mam tam być i nie robić nic?”

Tak właśnie. Bądź i oddychaj. I nic więcej. Jon Kabat-Zinn pisze, że dopóki oddychasz, jest więcej z Tobą w porządku, niż nie w porządku.

Coś w tym jest – po prostu żyjesz i to wystarczy.

Życie zaczyna się od oddechu

Jeśli jesteś na początku swojej podróży medytacyjnej, zachęcam Cię, abyś kilka razy w ciągu dnia zatrzymała się na chwilę i pozwoliła sobie być w pełni świadomie z tym wszystkim, co w danej chwili się wydarza.
Zauważ swój oddech. Nie zmieniaj go. Pozwól mu płynąć w swoim rytmie.
Obserwuj go z życzliwością i łagodnością, akceptując to, jaki jest w tej jednej chwili.

Oddech w medytacji to kotwica, która pozwala utrzymać świadomą uwagę na bieżącej chwili.
A to już pierwszy krok na drodze ku uważnemu życiu.

Zapraszam na

Medytacje mindfulness